Gaz Maruziyet Ölçümleri

Çalışma ortamlarında maruz kalınan gazların twa(8 saatlik ) degerleri hesaplanarak mevzuata uygun şekilde ölçülüp raporlanmaktadır