Titreşim Ölçümü

İnsan, titreşimin düşük frekanslarında sarsıntı hisseder. Buna karşılık titreşimin yüksek frekanslarında karıncalanma hatta yanma hissi duyar. Titreşimin insan vücudu üzerindeki etkileri; Fiziksel ve Biyomekanik, Psikolojik, sensoryel, Fizyolojik ve Patolojik etkiler şeklindedir. Bunlar çalışanlarda sağlık bozulmalarına neden olur. Bu kapsamda “Çalışanların Titreşimle İlgili RisklerdenKorunmalarına Dair Yönetmelik” yönetmelik yayımlanmış ve bu yönetmelik içerisinde kişilerin el-kol ve tüm vücut titreşim maruziyet sınır değerleri belirlenmiştir.
Bu yüzden çalışanların maruz kaldığı titreşimin ölçülüp raporlandırılması gerekmektedir. Firmamızda kişisel titreşim  maruziyetölçümü  TS EN ISO 5349-2: 2004, TS EN 1032 +A1:2011, TS ISO 2631-1:2013, TS ISO 2631-2:2013 metodları göz önünde bulundurularak teknolojik ve standartlara uygun cihazlar ile yapılmaktadır
Ölçümde dikkat edilen noktalar;.
  1. Titreşim, insan vücudunun temasta olduğu noktalardan ölçülmektedir.
  2. Lokal titreşimde, ölçüm elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden, tüm vücut titreşiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülmektedir.
  3. Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülmektedir. Eğer iletim esnasında bir engel veya diğer faktörler etkili ise bunlar ölçüm esnasında göz önünde bulundurulacaktır.
  4. Titreşim Ölçen ve analiz eden cihazlar periyodik olarak kalibre edilecektir. Ayrıca, bu cihazlar belli aralıklarla test edilecektir.