Gaz Maruziyet / Ksilen Formaldehit Ölçümü

Firmamız  Uzman ekipleri, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 28.02.2014 tarihinde yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda,  patoloji bölümü çalısanlarında Ksilen Ve Formaldehit Maruziyet Ölçümlerini (8 saatlik ve 15 dakikalık)  gerçekleştirmektedir, Gerçekleştirlen ölçümler ortamda bulunan kimyasal madde miktarını ve çalışanın maruz kaldığı kimyasal miktarını belirleyecek şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Ölçüm sonuçları  bir hafta içerisinde ölçüm yapılan kuruma ulaştırılmaktadır.

Gerçekleştirilen ölçümler 30 sene süre ile firmamız veritabanında saklanmaktadır.

Ölçümler Türkak17025 Akreditasyon yetkinliğimiz ve Çalışma Bakanlığı İs Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGÜM)  yetkinliğimiz  kapsamında gerçekleştirilmektedir. 


Ayrıca T.C. Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanmış mevzuatlarda yer alan ,

  • Kaynak gazları maruziyeti (CO, H2S ve benzeri gazların maruziyeti)
  • Boya Kabinleri gaz maruziyeti (Ksilen , Toluen ve benzeri gazların maruziyeti)

Ölçümleride firmamız uzman ekiplerince  gerçekleştirilmektedir.

T.C.Sağlık Bakanlığı'nın Ksilen Formaldehit ölçümü standartları için yayınlamış olduğu genelgeye  aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ksilen Formaldehit ölçümleri için  şartname örnegi aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
alt
alt
alt