img12

İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Firmamız, çalışma ortamında çalışanların maruz kaldıkları hertürlü maruziyeti,T.C. Çalışma ve Soyyal Güvenlik Bakanlığı yetki belgesi ve Türkak 17025 akreditasyon belgesi kapsamında...

DEVAMI
img12

BASINÇLI KAP PERİYODİK KONTROLÜ

DEVAMI
img12

KALDIRMA İLETME ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLÜ

DEVAMI
img12

GAZ MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ortamlarında maruz kalınan gazların twa(8 saatlik ) degerleri hesaplanarak mevzuata uygun şekilde ölçülüp raporlanmaktadır

DEVAMI
img12

ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜMÜ

Firmamız Uzman personellerince  İş yerlerinde çalışanların maruz kaldıkları manyetik alanların ölçümü gerçekleştirilip raporlanmaktadır. Elektrik Alan    Elektrik...

DEVAMI
img12

TOPRAKLAMA PERİYODİK KONTROLÜ

DEVAMI
img12

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Yanıcı Parlayıcı patlayıcı maldeler ile çalışılan ortamlarda yönetmeliklerce yetkili kişilerce hazırlanması  zorunlu olan PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI, firmamız uzmanlarınca Ulusal ve uluşlar...

DEVAMI
img12

PARATONER KAPSAMA ALANI

DEVAMI
img12

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ

Katodik Koruma Korunacak metali oluşturulacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir. Korozyon olayı bu iki...

DEVAMI
img12

MAKİNE VE TEZGAH PERİYODİK KONTROLÜ

DEVAMI
img12

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

İLK YARDIM İlk yardım toplumun bütün bireylerinin; sağlık eğitimi görsün görmesin her türlü koşulda yapması gereken bir uygulamalar bütünüdür. Acil tedavi ise ancak belirli eği- tim basamaklarını...

DEVAMI
img12

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ-IRATA EĞİTİMİ

Mevzuatlar gereğince tüm iple erişim gerektiren işlerde çalışan personelin   IRATA (Industrial Rope Acces Trade Association -Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği) standartları dikkate...

DEVAMI
img12

MOBİL SAĞLIK TARAMALARI

          İşletmeniz çalışanlarına yönelik 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün amir hükümleri gereği yapılacak işçi...

DEVAMI
img12

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

Yangın Tesiatı  kontrolleri yönetmeliklere uygun şekilde uzman kadromuzca gerçekleştirilir  mevzuat gereğince yangın tesisatları yılda 1 kez yetkili personelce kontrol...

DEVAMI
img12

HAVALANDIRMA PERİYODİK KONT

İlgili Mevzuat Ortam Havasının Özellikleri Atmosferik hava; çok sayıda gaz ve su buharının karışımı ile çeşitli kirli gaz, çiçek tozları (polen) ve dumandan oluşur. Hacimsel olarak kuru...

DEVAMI