Hizmetlerimiz

İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Firmamız, çalışma ortamında çalışanların maruz kaldıkları hertürlü maruziyeti,T.C. Çalışma ve Soyyal Güvenlik Bakanlığı yetki belgesi ve Türkak 17025 akreditasyon belgesi kapsamında  belirlemektedir

KALDIRMA İLETME ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLÜ

GAZ MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ortamlarında maruz kalınan gazların twa(8 saatlik ) degerleri hesaplanarak mevzuata uygun şekilde ölçülüp raporlanmaktadır

ELEKTROMANYETİK ALAN ÖLÇÜMÜ

Firmamız Uzman personellerince  İş yerlerinde çalışanların maruz kaldıkları manyetik alanların ölçümü gerçekleştirilip raporlanmaktadır.

Elektrik Alan
  
Elektrik yüklü bir cismin, elektrik yüklü başka bir cisme uyguladığı çekme veya itme kuvveti uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğundan azalarak sonsuza kadar devam eder. Dolayısıyla belli bir bölgenin dışında etki ölçülemeyecek kadar...

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Yanıcı Parlayıcı patlayıcı maldeler ile çalışılan ortamlarda yönetmeliklerce yetkili kişilerce hazırlanması  zorunlu olan PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI, firmamız uzmanlarınca Ulusal ve uluşlar arası standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ

Katodik Koruma

Korunacak metali oluşturulacak bir...

İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

İLK YARDIM
İlk yardım toplumun bütün bireylerinin; sağlık eğitimi görsün görmesin her türlü koşulda yapması gereken bir uygulamalar bütünüdür. Acil tedavi ise ancak belirli eği- tim basamaklarını geçmiş ve yasalarla sağlık mesleğini sürdürebilme hakkı verilmiş ki- silerce, tanınan yasal sınırlar içerisinde yapılan uygulamalardır. İlkyardım eğitimi kişile- re sağlık personeli niteliği kazandırmaz. Kendileri ve çevrelerindeki diğer toplum...

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ-IRATA EĞİTİMİ

Mevzuatlar gereğince tüm iple erişim gerektiren işlerde çalışan personelin   IRATA (Industrial Rope Acces Trade Association -Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği) standartları dikkate alınarak eğitim almaları gerekmektedir 

MOBİL SAĞLIK TARAMALARI

          İşletmeniz çalışanlarına yönelik 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün amir hükümleri gereği yapılacak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki hizmetlerimize ait teklif ve taahhüdümüzdür.
       Tüm bu hizmetleri sunarken;
       Çalışanlara yönelik yapılan sağlık taramalarını günün...

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

Yangın Tesiatı  kontrolleri yönetmeliklere uygun şekilde uzman kadromuzca gerçekleştirilir 
mevzuat gereğince yangın tesisatları yılda 1 kez yetkili personelce kontrol  edilmelidir. 


İlgili Yönetmelik Aşagıda yer almaktadır ;

HAVALANDIRMA PERİYODİK KONT

İlgili Mevzuat

Ortam Havasının Özellikleri
Atmosferik hava; çok sayıda gaz ve su buharının karışımı ile çeşitli kirli gaz, çiçek tozları (polen) ve dumandan oluşur. Hacimsel olarak kuru hava yaklaşık olarak, %78.08 azot, %20.95 oksijen, %0.93 argon, %0.03 karbondioksit, %0.0018 neon, %0.00052 helyum, %0.0005 hidrojen, %0.0002 metan, %0-0.0001 kükürt dioksit ve toplam %0.0002 kripton, ksenon, ozon...