Kazan Periyodik Kontrolü

İşletmenizde bulunan kazanlar hidrostatik testlere tabi  tutularak  denetlenmektedir.