Aydınlatma Ölçümü

Çalışma ortamının aydınlatma olarak değerlendirilmesi firmamızda COSHR 928-1-JPG-039 Standardı dikkate alınarak ölçülmektedir.
Çalışma ortamlarının gün ışığıyla yeterli derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya çalışma ortamının inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde veya gece çalışmalarında, suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Gerek gün ışığı gerek suni ışıklar, çalışanlara yeterli derecede ve eşit olarak dağılmayı sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu nedenle çalışma ortamlarındaki aydınlatma COSHR 928-1-JPG-039 standardına göre ölçülmeli ve raporlanmalıdır.