Gürültü Maruziyet Ölçümü

Kişisel Gürültü Maruziyet ve Ortam Gürültü Ölçümü:
Ses; kulak tarafından algılanabilen hava, su ya da benzeri bir ortamdaki basınç değişimidir. Sesin şiddeti desibel (dB) cinsinden ölçülür. “0″ desibel insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir. İnsan kulağı; 20 – 20000 Hz ve 0 – 140 dB arasında duyabilir.
Gürültü; insanlar üzerinde olumsuz etki eden, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslerdir.
Gürültü günümüzde en çok karşılaşılan çevre kirliliklerinden biridir. İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinçsiz olarak tepki göstermektedir. Gürültünün insan sağlığı üzerinde olumsuz fizyolojik, psikolojik ve performans üzerine olumsuz etkileri söz konusudur.
Gürültünün insan sağlığını  bozduğu, olumsuz psikolojik etkiler yaptığı ve gürültünün devamlılığı durumunda psikolojik etkisinin kalıcı hale geldiği bilinmektedir.
Gürültü seviyesinin insan sağlığına olumsuz etkilerini önleyebilmek amacı ile “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” yayımlanmış ve bu yönetmelik içerisinde kişilerin maruz kalacağı gürültü sınır değerleri verilmiştir.Firmamızda bu ölçümler teknolojik ve standartlara uygun cihazlar ile yapılmaktadır.