Toz Maruziyet Ölçümü

Çalışanların yaptıkları çalışmalar sırasında maruz kaldıkları toz MHDS 14/3 metodu dikkate alınarak ölçülmektedir