HİAP(mobil vinç) PERİYODİK KONTROLÜ

 
25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği madde EK-3 2.2" gereğince işletmelerde bulunan vinç, lift, forklift, mobil vinç  caraskal gibi kaldırma araçlarının yılda 1 kez periyodik testlerinin yapılması gerekmektedir. Kaldırma araçlarının periyodik testleri teknik kadromuz tarafından yapılmakta ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılmaktadır