MOBİL SAĞLIK TARAMALARI

          İşletmeniz çalışanlarına yönelik 4857 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün amir hükümleri gereği yapılacak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki hizmetlerimize ait teklif ve taahhüdümüzdür.
       Tüm bu hizmetleri sunarken;
       Çalışanlara yönelik yapılan sağlık taramalarını günün şartlarına uygun, sağlıklı, en ekonomik ve iş gücü kaybını da önleyecek şekilde planlayarak, tam donanımlı mobil araçlarımız ve konusunda uzman sağlık ve mühendis ekiplerimizle sunmaktayız.
 
  Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenen Sağlık Raporlarına Esas Teşkil Eden Tetkikler

Ağır İş Çalışma Raporları: "Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” Madde 8 Gereğince Yapılan tetkikler ve muayene sonucu işçilere çalışacakları iş için uygun olup olmadıklarına dair verilen sıhhi rapordur. Yılda 1 kez tekrarlanmaktadır.
     
1. Akciğer Grafisi (Yılda 1)

Tozlu ve kimyasal işlerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde akciğerlerin radyolojik olarak incelenmesi, gerektiğinde tomografi, spirometrik inceleme gibi ileri tetkiklerin yapılması işe uygunluk değerlendirmelerinde büyük önem taşımaktadır.
Bu kapsamda;

 • P-A akciğer filmi
 • Lateral akciğer filmi
 • Akciğer tomografisi
 • Spirometrik incelemeleri yapılmaktadır.
Akciğer incelemelerinin sonuçları mesleki maruziyet hakkında bilgi içeren bir raporla Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilip imzalı olarak sunulmaktadır.

2. Solunum Fonksiyon Testi (Yılda 1)

Tozlu ve kimyasal işlerde çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde bu test yapılarak çekilecek Akciğer PA ile birlikte değerlendirilmektedir. Değerlendirme, Göğüs Hastalıkları Uzmanınca yapılmaktadır.
 
3. Kulak Odyo Testi (Yılda 1)

Odyolojik inceleme testleri ISO 6198-1983 uluslar arası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları ISO 1999 ve Amerikan standardı ANSI-S3-1 sınıflandırmasına uygun değerlendirilmektedir. Gürültülü işlerde çalışanların her iki kulak havayolu ve kemik yolu ölçümleri ile işitme durumu değerlendirilerek, odyolojik inceleme yapılmaktadır. Sonuçlar KBB uzmanında değerlendirilmektedir.
 
4. Tam Kan (Yılda 1)
 
Tanıda bulunmaya yardım edebilecek verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan bir testtir. Tam kan sayımında 18 parametreye bakılmakta olup, sonuçlar diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.
 
5. Kanda Ağır Metal (Yılda 1)

"Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” Gereğince, kana ağır metal karışma riski olan sektörlerde çalışan işçilerin durumlarının değerlendirilebilmesi için Yapılan tetkiklerdir. Bunlar başlıca civa, kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik vb. maddelerinden oluşmaktadır.
 
6. Tetanos Aşısı (Yılda 1)

Çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tetanos hastalığına karşı tedbir olarak yapılan koruyucu sağlık hizmetidir.

7. Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler

Her sektörün kendine göre risk içerdiği düşünüldüğünde, iş yerlerinde çalışan işçiler için bir çok tetkik söz konusudur. Sektöre göre yapılacak risk araştırması sonucunda tetkik tespitleri yapılıp uygulanmalıdır.
 
8. Göz Muayenesi (Yılda 1)

Ekranlı araçlar yönetmeliği kapsamında göz kusurlarının ve gerekli tedavi yöntemlerinin tespit edilebilmesi için gerekli tetkik ve muayenedir.
B) Portör Muayenesine Esas Teşkil Eden Tetkikler      
1593 Sayılı UHK’nun 126 ve 127’nci maddeleri gereği gıda ile temas edenler her 3 ayda bir bulaşıcı hastalık taşımadığına dair sağlık raporu almalıdır.
  
Tam Kan Tahlili (Hemogram) CBC
Kan hücrelerinin nitelik ve nicelik açısından incelenmesidir.
Otomatik cihazlarla yapılan kan sayımı incelemeleri bize kan ile ilgili bir çok bilgiyi sunar. Kan sayımı ayrıca bir çok kan hastalığının ilk belirtilerini ortaya koyması açısından önemlidir.
Hemogram sırayla şunları içerir:
1. mm³'teki alyuvar sayısı
2. Akyuvar sayısı,
3. Trombosit sayısı,
4. Farklı akyuvarların yüzde olarak dağılımı ya da kan formülü,
5. Kanın cam lam üzerinde yayılması ve boyanmasından sonra gözlenen çeşitli hücrelerin görünümü

Tam İdrar Tahlili(TİT)
Tam idrar tahlili böbrek hastalığının varlığı ve aktivitesi hakkında çok önemli bilgiler verir. Ayrıca üriner infeksiyonun tanısında çok önemli bir testtir.
 
       
  •    EKG
  •    PORTÖR