PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

Yanıcı Parlayıcı patlayıcı maldeler ile çalışılan ortamlarda yönetmeliklerce yetkili kişilerce hazırlanması  zorunlu olan PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI, firmamız uzmanlarınca Ulusal ve uluşlar arası standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır.