ELEKTRİK TESİSATI UYGUNLUK RAPORU

Güncel İş sağlığı ve güvenliği  Mevzuatı gereğince  tüm işletmeler elektrik tesisatlarını yetkili bir elektrik mühendisine kontrol ettirerek uygunluk raporu almak durumundadırlar