PARATONER PERİYODİK KONTROLÜ

Yürürlükteki mevzuat gereğince  paratonerler yılda bir kez yetkili elektrik mühendisi tarafından kontrol  edilmelidir.