YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ-IRATA EĞİTİMİ

Mevzuatlar gereğince tüm iple erişim gerektiren işlerde çalışan personelin   IRATA (Industrial Rope Acces Trade Association -Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği) standartları dikkate alınarak eğitim almaları gerekmektedir 

  • Seviye 1 için ön tecrübe gerekmemektedir. Ancak verilen eğitim pratik ağırlıklı olup katılımcıların boy/kilo oranlarının ve fizik kondisyonlarının eğitim için uygun olması beklenir.

IRATA müfredatında yer alan konular en az dört günlük pratik eğitim ile verilecektir ve eğitimlere eksiksiz katılım zorunludur. Eğitimler ve sınav tamamen pratik uygulama şeklinde olacağı için fiziksel olarak zorlayıcı olabilir. Katılımcıların sportif olarak yeterli olması kurstaki başarı oranını olumlu yönde etkileyecektir.

Eğitim ve IRATA prosedürlerine uygun olarak yapılacak pratik sınav sonrasında katılımcılara “IRATA – Rope Access Technician – IRATA İple Erişim Teknisyeni” sertifikaları verilmektedir. Bu sertifika uluslararası geçerliliğe sahiptir ve üç yıl geçerlidir.

Eğitim sırasında kullanılacak tüm teknik malzemeler Firmamız  tarafından karşılanmaktadır.

KİMLER YARARLANIR?

IRATA kalifikasyonu yetkin şirketlerin hedeflerini emniyetli, verimli ve zararsız bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.  İp üzerinde gerçekleştirilen genel uygulamalar:  NDT, muayene, elektrik, asım işleri ve boya işleri.

EĞİTİM YAPISI

Eğitim tekniklerin emniyetli ve verimli şekilde öğrenilmesi amacıyla uygulama ağırlıklıdır.  Eğitim son gün bağımsız bir IRATA denetçisi tarafından değerlendirilecektir. Eğitimin başarıyla tamamlanması sonucunda adaya iş kaydı defteri, sertifika ve kimlik kartı verilecektir.  Sertifikaların her 3 yılda bir yenilenmesi veya bir üst seviyeye geçilmesi gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular:

1. Eğitim sınıfta mı yapılacak, pratik uygulaması var mı?
Eğitimin tamamı pratik uygulama şeklinde olacaktır. Eğitim sahasında çeşitli ip manevraları gerçekleştirilecektir

2. Eğitim için ne tür malzemeler getirmem gerekiyor?
Eğitimde kullanılacak her türlü teknik malzeme Yüksek İşler tarafından sağlanmaktadır. Kendinize ait malzemeniz var ise gerekli standartlara uygun olma ve gerekli muayeneleri yetkili kişilerce yapılmış olması kaydı ile kullanabilirsiniz.

3. Eğitim sırasında ne tür giysiler giymeliyim?
Hareketinizi engellemeyecek, esnek ve spor giysiler ve ayakkabı giymenizi tavsiye ederiz.

4. Bir kursta kaç öğrenci, kaç eğitmen olur?
Kursun kapasitesi saha yapısına göre değişiklik gösterebilir ancak her 8 kursiyere en az 2 eğitmen düşmektedir.

5. Eğitmenlerin seviyeleri nedir?

Her kursun başında bir adet IRATA Level 3 eğitmen ve Level 1 veya Level 2 yardımcı eğitmen bulunacaktır.

 Eğitimler ne kadar zordur? Fiziksel olarak ne kadar zorlanırım?

Eğitimler fiziksel efor gerektiren manevralardan oluşmaktadır. Fazla kilolu olmak, eğitimdeki başarınızı kötü olarak etkileyecektir. Eğitimin tüm günlerinde ip üzerinde yükselip çeşitli manevralar gerçekleştireceksiniz, özellikle son günlere doğru yorgunluk artacağından gücünüzü idareli kullanmanızı ve her eğitim öncesi iyi bir şekilde ısınmanızı tavsiye ederiz.Bu programın amacı farklı ortamlarda yüksekte çalışma işini yapan kişilere temel bilgi sağlamaktır. Bu kapsamda bu eğitim sonunda katılımcının, yüksekte çalışma ile ilgili işten ya da ekipmandan kaynaklı olası tehlikeleri görebilmesi, güvenli ve güvensiz durumları tanıyabilmesi, kullandığı ekipmanın kullanımı, bakımı kontrolü ve depolanması hakkında bilgi sahibi olması, acil durum prosedürlerini ve bu prosedürdeki rolünü bilmesi, saptadığı herhangi bir kusur, tehlike ya da güvensiz durumu raporlayabilmesi, hak ve sorumluluklarını bilmesi hedeflenmektedir. Eğitim teorik ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda tüm katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi (Sertifika) verilmektedir.
 
İçerik :

• Yüksekte çalışma ve diğer alanlarda acil durum planı
• İlgili yasal mevzuatlar, yönetmelikler ve standartlar
• İşçi ve işverenin yasal sorumlulukları
• Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
• Yüksekte çalışma izni
• Düşmeye neden olan faktörler
• Düşmenin nedenleri
• Düşmek ne kadar zaman alır?
• Ankrajlar (emniyet noktaları) belirlenmesi, hazırlanması ve kurulması
• Taşınabilir Ankrajlar
• Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri (Pasif ve aktif sistemler), planlama, güvenli montaj
• Tehlikeli ve güvensiz durumları tanıyabilme
• Merdivenler
• Çatılarda güvenli çalışma
• Korkuluklar
• İskeleler ve iskelelerde güvenli çalışma
• Dış cephe asansörleri
• Mobil yükselebilen platformlar üzerinde güvenli çalışma
• Güvenlik işaretleri
• İş kazası
• Ramak kala
• Askı travması ve kazazede yönetimi
• Yüksekte kurtarma ve planlama
• Yüksekte çalışmada kullanılan kişisel koruyucu donanımlar (KKD)
• KKD kategorileri, KKD ve teknik malzemelerin standartları
• Yüksekte güvenli çalışmada kullanılan teknik malzemeler
• Yüksekte güvenli çalışmada kullanılan düğümler
• Uygulamalar